Kwaliteit

Epicor heeft jarenlange relaties en samenwerkingsverbanden met diverse franchised distributeurs en design huizen.  Hierdoor zijn traceerbaarheid en fabrieksgarantie gewaarborgd.  Buiten deze externe garanties heeft Epicor ook intern de kwaliteitseisen geoptimaliseerd. Droogkast: In plaats van het vroegere bakken / drogen van componenten om shelf-life te kunnen resetten, kunnen we de componenten nu in een gecontroleerde omgeving drogen doordat de luchtvochtigheid naar 1% wordt gebracht, bij een temperatuur van 60 graden Celsius. Verder is er een grote stap voorwaarts gemaakt in de aanschaf van nieuwe seal apparatuur, waar de hoogste kwaliteit MBB (Moisture Barrier Bag) wordt geseald na het toevoegen van een kleine hoeveelheid stikstof. Dit heeft als gevolg dat het oxidatieproces tot een minimum wordt beperkt.  Deze processen nemen veel minder tijd in beslag; wij kunnen een component met MSL3 binnen 18 uur drogen.

Epicor is als één van de eerste distributeurs ter wereld gecertificeerd voor de ISO certificaten ISO 9001: 2015 en ISO 14001:2015.

expect more.

+31 (0)10 - 435 21 81